Ta gjerne kontakt med en av våre ansatte

Helle Werner Johnsen

Innkjøp, salg, dekoratør

Anne Line Dunsæd
Gotteberg

Innkjøp, salg, dekoratør

976 67 088

Mette Lande

Økonomi,
nettside, web support

46 420 420

Tina Mardoff

Salg
dekoratør

4000 55 77

Isse Ahmed

Lagersjef

988 31 451

Abdi Ismail

Lager- og logistikk

Helle Werner Johnsen

Innkjøp, salg, dekoratør

Anne Line Dunsæd Gotteberg

Innkjøp, salg, dekoratør

976 67 088

Mette Lande

Økonomi, NETTBUTIKK
web support

46 420 420

Tina Mardoff

Salg Dekoratør

40 00 55 77

Isse Ahmed

Lagersjef

988 31 451

Abdi Ismail

Lager- og logistikk

Kontakt oss